Boxer 800 EC chwasty w trawie, zbożu

35,00 

5 w magazynie

SKU: 9643445177 Kategoria:

Opis

Boxer 800 EC 250 ml.

Boxer 800 EC jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowanym doglebowo i nalistnie, przeznaczonym do selektywnego zwalczania niektórych rocznych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w pszenicy ozimej, jęczmieniu ozimym, pszenżycie ozimym, życie ozimym, życie jarym, prosie zwyczajnym, ziemniakach, cebuli, porze, czosnku, marchwi, pietruszce korzeniowej, pasternaku, selerze korzeniowym, selerze naciowym, chrzanie, bobiku, grochu pastewnym, łubinie białym, łubinie żółtym, łubinie wąskolistnym, soczewicy, słoneczniku, soi, lnie zwyczajnym, konopiach siewnych i roślinach ozdobnych.

Boxer 800 EC jest pobierany przez chwasty w ciągu 1 godziny od zastosowania.

Opady deszczu występujące po tym terminie nie obniżają skuteczności działania środka. Optymalnym terminem stosowania jest okres przed wschodami i wcześnie po wschodach chwastów do ich wczesnych faz rozwojowych.

Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, miotła zbożowa, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, przytulia czepna.

Chwasty średnio wrażliwe: fiołek polny, mak polny, rdestówka powojowata, rumianek pospolity, wiechlina roczna.

Chwasty odporne: chwastnica jednostronna.

Pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha.

Termin stosowania:

Środek stosować jesienią, po siewie zbóż, do fazy 3 liści (BBCH 00-13).

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Ziemniak

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 5,0 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 – 5,0 l/ha.

Wielkość dawki zależy od gatunków i fazy rozwojowej chwastów.

Termin stosowania:

Środek stosować po posadzeniu do fazy 3 liści na pędzie głównym (BBCH 00-13).

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Cebula z siewu

Termin stosowania:

Środek stosować po wschodach, gdy pierwszy liść właściwy ma wysokość co najmniej 3 cm,

najpóźniej zanim 5 liść jest wyraźnie widoczny (BBCH 11-14).

a) zabieg jednorazowy

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 – 4,0 l/ha.

Wielkość dawki zależy od gatunków i fazy rozwojowej chwastów.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

lub

b) zabieg dzielony

− pierwszy zabieg

Termin stosowania: środek stosować w fazie 1-2 liści cebuli (BBCH 11-12).

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.

− drugi zabieg

Termin stosowania: środek stosować w fazie 4 liści cebuli (BBCH 14).

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7-10 dni.

UWAGA:

Łączna dawka środka stosowanego w dwóch zabiegach nie powinna przekraczać 4,0 l/ha.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Cebula z rozsady, cebula z dymki

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 – 4,0 l/ha.

Wielkość dawki zależy od gatunków i fazy rozwojowej chwastów.

Termin stosowania:

Środek stosować w fazie 1-4 liści cebuli, najpóźniej zanim ukaże się 5 liść (BBCH 11-14), po upływie 7

dni po posadzeniu rozsady lub dymki.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

UWAGI:

1. Środka nie stosować w cebuli przeznaczonej na wczesny zbiór ze szczypiorem (sprzedaż pęczkowa).

2. Środek może powodować przemijające uszkodzenia liści cebuli

Por z siewu

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 – 4,0 l/ha.

Wielkość dawki zależy od gatunków i fazy rozwojowej chwastów.

Termin stosowania:

Środek stosować w fazie 2-4 liści (BBCH 12 -14).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Por z rozsady

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 5,0 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 – 5,0 l/ha

Termin stosowania:

Środek stosować w fazie 2-4 liści (BBCH 12 -14) po 7-14 dniach po posadzeniu rozsady.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Czosnek

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha. Zalecana dawka dla

jednorazowego zastosowania: 3,0 – 4,0 l/ha.

Wielkość dawki zależy od gatunków i fazy rozwojowej chwastów.

Termin stosowania:

Środek stosować po posadzeniu ząbków czosnku, w fazie 1-2 liści (BBCH 11-12).

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Marchew, pietruszka korzeniowa

Termin stosowania: środek stosować w fazie 2-4 liści roślin uprawnych (BBCH 12-14).

a) zabieg jednorazowy

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 – 4,0 l/ha.

Wielkość dawki zależy od gatunków i fazy rozwojowej chwastów.

lub

b) zabieg dzielony:

− pierwszy zabieg

Termin stosowania: w fazie 2-3 liści marchwi (BBCH 12-13).

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0-3,0 l/ha.

− drugi zabieg

Termin stosowania: w fazie 4 liści marchwi (BBCH 14).

Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.

Łączna dawka w dwóch zabiegach nie powinna przekraczać 5,0 l/ha.

We wczesnych fazach wzrostu marchwi, a zwłaszcza w pietruszce wskazane jest stosownie niższej z zalecanych dawek.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Pasternak

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 – 3,0 l/ha.

Wielkość dawki zależy od gatunków i fazy rozwojowej chwastów.

We wczesnych fazach wzrostu pasternaku wskazane jest stosownie niższej z zalecanych dawek.

Termin stosowania:

Środek stosować w fazie 2-4 liści pasternaku (BBCH 12-14).

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Seler korzeniowy, seler naciowy

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 – 4,0 l/ha.

Wielkość dawki zależy od gatunków i fazy rozwojowej chwastów.

Termin stosowania:

Środek stosować w fazie 2-4 liści (BBCH 12-14) po 7-14 dniach od posadzenia rozsady.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Chrzan

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 – 4,0 l/ha.

Wielkość dawki zależy od gatunków i fazy rozwojowej chwastów.

Termin stosowania:

Środek stosować po sadzeniu i uformowaniu redlin.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Bobik, groch pastewny (peluszka), łubin wąskolistny, łubin żółty, łubin biały, soczewica

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 – 4,0 l/ha.

Wielkość dawki zależy od gatunków i fazy rozwojowej chwastów.

Termin stosowania:

Środek stosować do 5 dni po siewie (BBCH 00-02).

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Uwaga:

Bobik wysiewać na głębokość nie mniejszą niż 7 cm, groch i łubin na głębokość 3-5 cm.

Słonecznik zwyczajny, soja, len zwyczajny uprawiany na włókno, len zwyczajny uprawiany na nasiona, konopie siewne uprawiane na włókno, konopie siewne uprawiane na nasiona

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha. Zalecana dawka dla

jednorazowego zastosowania: 3,0 – 4,0 l/ha.

Wielkość dawki zależy od gatunków i fazy rozwojowej chwastów.

Termin stosowania: Środek stosować do 3 dni po siewie (BBCH 00-02).

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Uwaga: Nasiona wysiewać na głębokość nie mniejszą niż 3 cm.

Rośliny ozdobne uprawiane z nasion, byliny, krzewy ozdobne

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 – 4,0 l/ha.

Wielkość dawki zależy od gatunków i fazy rozwojowej chwastów.

Termin stosowania:

Środek stosować przed wschodami roślin uprawnych lub wcześnie po wschodach, a w przypadku krzewów – przed rozpoczęciem fazy rozwoju liści (BBCH 00-09).

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Szczegółowe informacje o produkcie znajdziecie państwo na stronie Ministerstwa Rolnictwa w wyszukiwarce ś.o.r. wpisując nazwę preparatu.

Kliknij w link poniżej:

http://www.minrol.gov.pl/Informacje-branzowe/Wyszukiwarka-srodkow-ochrony-roslin

Zadbaj o właściwą twardość wody.

Woda twarda utrudnia, a czasem wręcz uniemożliwia prawidłowe działanie niektórych substancji aktywnych np. wapń dezaktywuje glifosat, MCPA, dikamba, 2,4-D.

Zgodnie z Art. 28 ustawy o ś.o.r. z dnia 8.03.2013 środki ochrony roślin mogą być zbywane tylko osobom pełnoletnim, które:

1) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub

2) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub

3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub,

4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.

Kupując jednocześnie oświadczasz, iż spełniasz powyższe kryteria.

Zapraszamy do zakupów!

Specyfikacja:

  • PRZEZNACZENIE: zboże / warzywa
  • SKŁAD: prosulfokarb – 78,43%
  • POJEMNOŚĆ: 250 ml
  • RODZAJ: chwastobójczy

Informacje dodatkowe

Waga 1 kg
EAN

5907102010430

Stan

Nowy

Forma

płyn

Zastosowanie

przeciwko chwastom

Pojemność [l]

1

Waga [kg]

1.2

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Boxer 800 EC chwasty w trawie, zbożu”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *