Los Ovados 0,1 l. 200 SE Owadobójczy, systemiczny,

46,00 

3 w magazynie

SKU: 13530801934 Kategoria:

Opis

LOS OVADOS 200 SE 100 ML

LOS OVADOS 200 SE jest środkiem owadobójczym w formie zawiesino-emulsji, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczonym do zwalczania szkodników ssących i gryzących. Na roślinie działa powierzchniowo, wgłębnie i systemicznie.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Zawartość substancji czynnej:

 • acetamipryd (związek z grupy neonikotynoidów) – 200 g/l (18,80%)

Zaprawiać w zaprawiarkach mechanicznych o ruchu ciągłym lub porcjowych, zgodnie z instrukcją obsługi danej zaprawiarki.

Ziemniak

Larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej:

 • Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1–0,15 l/ha
 • Termin stosowania: Zabieg wykonać w momencie składania jaj i masowego wylęgu larw, od fazy zakrycia 50% międzyrzędzi do fazy pełni kwitnienia (50% kwiatów na pierwszym kwiatostanie jest otwarte) (BBCH35–65). Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku intensywnego występowania szkodnika.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
 • Zalecana ilość wody: 200–300 l/ha
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Rzepak ozimy

Słodyszek rzepakowy:

 • Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,12–0,25 l/ha
 • Termin stosowania: Opryskiwać w momencie nalotu szkodnika na plantację od fazy zwartego kwiatostanu do fazy pełni kwitnienia rzepaku (BBCH 55–65). Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku intensywnego nalotu szkodnika na plantację.
 • Zalecana ilość wody: 200–300 l/ha
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Chowacz podobnik, pryszczarek kapustnik

 • Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,12-0,25 l/ha
 • Termin stosowania: środek stosować w fazie kwitnienia od 20% otwartych kwiatów na głównym kwiatostanie do końca fazy kwitnienia (BBCH 62-69). Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku intensywnego nalotu szkodnika na plantację.
 • Liczba zabiegów: 1
 • Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Jabłoń

Mszyce:

 • Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,125 l/ha
 • Termin stosowania: zabieg wykonywać od końca fazy kwitnienia do początku zawiązywania
 • owoców, gdy owoce osiągają wielkość do 10 mm (BBCH 69-71)
 • Liczba zabiegów: 1
 • Zalecana ilość wody: 700-750 l/ha
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Owocówka jabłkóweczka:

 • Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha
 • Termin stosowania: środek stosować od końca fazy kwitnienia, do fazy gdy średnica owoców dochodzi do 40 mm, owoc podnosi się
 • (BBCH 69-74)
 • Liczba zabiegów: 1-2
 • odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni
 • Zalecana ilość wody: 700-750 l/ha
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik.

Rzepak jary

Chowacz podobnik, chowacz czterozębny, pryszczarek kapustnik, słodyszek rzepakowy, gnatarz rzepakowiec, mszyce:

 • Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,12 – 0,3 l/ha
 • Termin stosowania: opryskiwać zgodnie z sygnalizacją, od fazy wzrostu międzywęźli do momentu kiedy 20% łuszczyn osiągnęło ostateczną wielkość (BBCH 30 – 72)
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
 • Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Wiśnia i czereśnia

Nasionnica trześniówka:

 • Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,125 l/ha
 • Termin stosowania: Opryskiwać w momencie licznego pojawu muchówek i masowego składania jaj.
 • Zabieg wykonywać od momentu, gdy owoc osiągnie 90% typowej wielkości do początku dojrzewania, wybarwiania się owoców (BBCH 79-81).
 • Liczba zabiegów: 1
 • Zalecana ilość wody: 750 l/ha
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Mszyce:

 • Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,125 l/ha
 • Termin stosowania: Opryskiwać w momencie po pojawieniu się kolonii mszyc. Zabieg wykonywać od momentu, gdy owoc osiągnie 90% typowej wielkości do początku dojrzewania, wybarwiania się owoców (BBCH 79-81)
 • Liczba zabiegów: 1
 • Zalecana ilość wody: 750 l/ha
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym:1

Orzech włoski

Mszyce:

 • Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha
 • Termin stosowania: opryskiwać zgodnie z sygnalizacją: od początku rozwoju kwiatostanów do połowy fazy kwitnienia (fazach BBCH 50 – 65)
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
 • Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 20 dni
 • Zalecana ilość wody: 200 – 750 l/ha
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Leszczyna (orzech laskowy)

Mszyce, słonkowiec (słonik) orzechowiec, dłużynka leszczynówka, misecznik śliwowy, zwójka siatkóweczka, zwójka różóweczka i inne zwójki oraz inne młode gąsienice zjadające liście:

 • Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha
 • Termin stosowania: opryskiwać zgodnie z sygnalizacją: od fazy pierwszego liścia do połowy fazy kwitnienia (BBCH 11 – 65)
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
 • Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 20 dni
 • Zalecana ilość wody: 200 – 750 l/ha
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Grusza

Mszyca jabłoniowa, mszyca jabłoniowo-babkowa:

 • Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,125 – 0,2 l/ha
 • Termin stosowania: opryskiwać zgodnie z sygnalizacją od końca kwitnienia do fazy
 • dojrzałości owoców do zbioru (BBCH 69 – 87)
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
 • Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 20 dni
 • Zalecana ilość wody: 750 l/ha
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Śliwa

Mszyce, Owocnice śliwowe, Owocówka śliwkóweczka, misecznik śliwowy:

 • Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,125 – 0,2 l/ha
 • Termin stosowania: opryskiwać zgodnie z sygnalizacją od fazy pierwszego liścia do
 • dojrzałości konsumpcyjnej owoców (BBCH 11 – 89)
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
 • Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 20 dni
 • Zalecana ilość wody: 600 – 1000 l/ha
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Tytoń

Wciornastek tytoniowiec, mszyce:

 • Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha
 • Termin stosowania: opryskiwać zgodnie z sygnalizacją od fazy pierwszego liścia do dojrzałości 50% nasion (BBCH 11 – 85)
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
 • Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 20 dni
 • Zalecana ilość wody: 600 – 1000 l/ha
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Pomidor pod osłonami, papryka pod osłonami, oberżyna pod osłonami (w przypadku wymienionych zastosowań, środek dopuszczony do stosowania wyłącznie w szklarniach o trwałej konstrukcji, odizolowanej od podłoża)

Mączlik szklarniowy, wciornastek tytoniowiec, wciornastek zachodni, miniarki, mszyce, zmienniki, pchełki:

 • Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania:
 • 0,3 l/ha (jednokrotne stosowanie w sezonie)
 • 0,2 l/ha (dwukrotne stosowanie w sezonie)
 • Zalecana dawka dla jednokrotnego zastosowania: 0,24 – 0,3 l/ha
 • Zalecana dawka dla dwukrotnego zastosowania: 0,12 – 0,2 l/ha
 • Termin stosowania: opryskiwać zgodnie z sygnalizacją od fazy pierwszego liścia do pełnego wybarwienia owoców (BBCH 11 – 89)
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1-2
 • Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 20 dni
 • Zalecana ilość wody:
 • Jednokrotne stosowanie w sezonie: 600 – 750 l/ha
 • Dwukrotne stosowanie w sezonie: 300 – 500 l/ha
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Rośliny szkółkarskie ozdobne oraz rośliny szkółkarskie leśne, odnowienia, zalesienia oraz plantacje nasienne drzew leśnych.

Mszyce, skoczogonki, krobik modrzewiowiec:

 • Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania:
 • 0,25 l/ha jednokrotne stosowanie w sezonie,
 • 0,2 l/ha dwukrotne stosowanie w sezonie
 • Zalecana dawka dla jednokrotnego zastosowania: 0,2 – 0,25 l/ha
 • Zalecana dawka dla dwukrotnego zastosowania: 0,2 l/ha
 • Termin stosowania: opryskiwać zgodnie z sygnalizacją, od fazy rozwinięcia pierwszego liścia (BBCH 11-69).
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
 • Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 10 dni
 • Zalecana ilość wody: 200 – 400 l/ha
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Wierzba energetyczna, wierzba purpurowa (wiklina)

Mszyce, rynnica topolowa i wierzbowa, jątrewka pospolita i wiklinówka, niekreślanka wierzbówka, pryszczarki:

 • Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha
 • Termin stosowania: opryskiwać zgodnie z sygnalizacją, od fazy rozwinięcia pierwszego liścia (BBCH 11-69).
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
 • Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 10 dni
 • Zalecana ilość wody: 200 – 750 l/ha
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Szczegółowe informacje o produkcie znajdziecie państwo na stronie Ministerstwa Rolnictwa w wyszukiwarce ś.o.r. wpisując nazwę preparatu.

http://www.minrol.gov.pl/Informacje-branzowe/Wyszukiwarka-srodkow-ochrony-roslin

Zadbaj o właściwą twardość wody.

Woda twarda utrudnia, a czasem wręcz uniemożliwia prawidłowe działanie niektórych substancji aktywnych np. wapń dezaktywuje glifosat, MCPA, dikamba, 2,4-D.

Zgodnie z Art. 28 ustawy o ś.o.r. z dnia 8.03.2013 środki ochrony roślin mogą być zbywane tylko osobom pełnoletnim, które:

1) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub

2) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub

3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub,

4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.

Kupując jednocześnie oświadczasz, iż spełniasz powyższe kryteria.

Zapraszamy do zakupów!

Informacje dodatkowe

Waga 1 kg
EAN

5907471975842

Stan

Nowy

Forma

płyn

Zastosowanie

owadobójcze, przeciwko insektom,przeciwko szkodnikom

Pojemność [l]

0.1

Waga [kg]

0.5

Waga (z opakowaniem) [kg]

0.5

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Los Ovados 0,1 l. 200 SE Owadobójczy, systemiczny,”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *