Ortus 05 SC 100 ml. na przędziorki

53,50 

2 w magazynie

SKU: 13422723668 Kategoria:

Opis

Ortus 05 SC 100 ml.

ORTUS 05 SC jest środkiem przędziorkobójczym w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania przędziorków i szpecieli w uprawach jabłoni, gruszy, śliwy, agrestu, maliny, porzeczki białej, porzeczki czerwonej, porzeczki czarnej, truskawki, winorośli, uprawianych pod osłonami: cukinii, oberżyny, papryki, pomidora, ogórka, uprawianych w gruncie i pod osłonami roślin ozdobnych oraz w szkółkach leśnych drzew liściastych i iglastych.

Zwalcza wszystkie ruchome stadia rozwojowe przędziorków.

Na roślinie działa powierzchniowo.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy ręcznych.

Agrest

przędziorek chmielowiec

Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 15 ml/100 m2

Termin stosowania:

Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika niezależnie od fazy rozwojowej rośliny uprawnej

z zachowaniem okresu karencji.

Zalecana ilość wody: 5 -10L /100 m2

Opryskiwanie: ultra drobnokropliste

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Malina

przędziorek chmielowiec

Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 15ml/100m2

Termin stosowania:

Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika niezależnie od fazy rozwojowej rośliny uprawnej

z zachowaniem okresu karencji.

Zalecana ilość wody: 5-10 L/100 m2

Opryskiwanie: ultra drobnokropliste

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Porzeczka biała

wielkopąkowiec porzeczkowy

Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 15ml/100m2

lub łącznie z adiuwantem w dawkach:

Ortus 05 SC 15 ml/100 m2 + adiuwant 1 ml/100 m2

Termin stosowania:

Środek stosować od początku do pełni kwitnienia.

Liczba zabiegów: 2

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7-10 dni

Zalecana ilość wody: 5-10 L/100 m2

Opryskiwanie: ultra drobnokropliste

przędziorek chmielowiec

Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 15ml/100m2

Termin stosowania:

Środek stosować od pierwszego liścia w pełni rozwiniętego do dojrzewania pierwszych owoców z zachowaniem okresu karencji.

Liczba zabiegów: 2

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7-10 dni

Zalecana ilość wody: 5-10 L/100 m2

Opryskiwanie: ultra drobnokropliste

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym w uprawie porzeczki białej: 2

Porzeczka czarna

przędziorek chmielowiec

Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 15 ml/1 00 m2

Termin stosowania:

Środek stosować od pierwszego liścia w pełni rozwiniętego do dojrzewania pierwszych owoców z zachowaniem okresu karencji.

Zalecana ilość wody: 5 -10 L/100 m2

Opryskiwanie: ultra drobnokropliste

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7-10 dni

Porzeczka czerwona

wielkopąkowiec porzeczkowy

Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 15ml/100m2

lub łącznie z adiuwantem w dawkach:

Ortus 05 SC 15 ml/100 m2 + adiuwant 1 ml/100 m2

Termin stosowania:

Środek stosować od początku do pełni kwitnienia.

Liczba zabiegów: 2

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7-10 dni

Zalecana ilość wody: 5-10 L/100 m2

Opryskiwanie: ultra drobnokropliste

przędziorek chmielowiec

Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 15 ml/100 m2

Termin stosowania:

Środek stosować od pierwszego liścia w pełni rozwiniętego do dojrzewania pierwszych owoców z zachowaniem okresu karencji.

Liczba zabiegów: 2

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7-10 dni

Zalecana ilość wody: 5 -10 L/100 m2

Opryskiwanie: ultra drobnokropliste

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym w uprawie porzeczki czerwonej: 2

Truskawka

przędziorek chmielowiec

Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 20ml/100m2

Termin stosowania:

Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika niezależnie od fazy rozwojowej rośliny uprawnej z zachowaniem okresu karencji.

Zalecana ilość wody: 5 -10 L/100 m2

Opryskiwanie: ultra drobnokropliste

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Winorośl

przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 18ml/100m2

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 10-18 ml/100 m2

Termin stosowania:

Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika.

Środek można stosować od pojawienia się pierwszych liści do fazy dojrzewania owoców z zachowaniem okresu karencji.

Zalecana ilość wody: 5 -10 L/100 m2

Opryskiwanie: ultra drobnokropliste

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Pomidor uprawiany pod osłonami

przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 % tj. 10 ml środka w 10 litrach wody lub 1 ml środka 1 litrze wody

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 %tj. 10 ml środka w 10 litrach

wody lub 1 mi środka 1 litrze wody

Termin stosowania:

Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika niezależnie od fazy rozwojowej rośliny uprawnej z zachowaniem okresu karencji.

Zalecana ilość wody: 10-20 L/100 m2

Opryskiwanie: ultra drobnokropliste

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Papryka uprawiana pod osłonami

przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 % tj. 10 ml środka w 10 litrach wody

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 %tj. 10 ml środka w 10 litrach wody

Termin stosowania:

Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika niezależnie od fazy rozwojowej rośliny uprawnej z zachowaniem okresu karencji.

Zalecana ilość wody: 10-20 L/100 m2

Opryskiwanie: ultra drobnokropliste

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Oberżyna uprawiana pod osłonami

przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 % tj. 10 ml środka w 10 litrach wody

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 % tj. 10 ml środka w 10 litrach wody

Termin stosowania:

Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika niezależnie od fazy rozwojowej rośliny uprawnej z zachowaniem okresu karencji.

Zalecana ilość wody: 10-20 L/100 m2

Opryskiwanie: ultra drobnokropliste

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Ogórek uprawiany pod osłonami

przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec

Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 % tj. 10 ml środka

w 10 litrach wody

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 %tj. 10 ml środka w 10 litrach wody

Termin stosowania:

Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika niezależnie od fazy rozwojowej rośliny uprawnej z zchowaniem okresu karencji.

Zalecana ilość wody: 10-20 L/100 m2

Opryskiwanie: ultra drobnokropliste

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Cukinia uprawiana pod osłonami

przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec

Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 % tj. 10 ml środka w 10 litrach wody

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 %tj. 10 ml środka w 10 litrach wody

Termin stosowania:

Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika niezależnie od fazy rozwojowej rośliny uprawnej z zachowaniem okresu karencji.

Zalecana ilość wody: 10-20 L/100 m2

Opryskiwanie: ultra drobnokropliste

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Rośliny ozdobne (w gruncie i pod osłonami)

przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec, przedziarek szklarniowiec

Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 %tj. 10 ml środka w 10 litrach wody

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 %tj. 10 ml środka w 10 litrach wody

Termin stosowania:

Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika niezależnie od fazy rozwojowej rośliny uprawnej.

Zalecana ilość wody: 10-20 L/100 m2

Opryskiwanie: ultra drobnokropliste

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Szczegółowe informacje o produkcie znajdziecie państwo na stronie Ministerstwa Rolnictwa w wyszukiwarce ś.o.r. wpisując nazwę preparatu.

http://www.minrol.gov.pl/Informacje-branzowe/Wyszukiwarka-srodkow-ochrony-roslin

Zadbaj o właściwą twardość wody.

Woda twarda utrudnia, a czasem wręcz uniemożliwia prawidłowe działanie niektórych substancji aktywnych np. wapń dezaktywuje glifosat, MCPA, dikamba, 2,4-D.

Zgodnie z Art. 28 ustawy o ś.o.r. z dnia 8.03.2013 środki ochrony roślin mogą być zbywane tylko osobom pełnoletnim, które:

1) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub

2) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub

3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub,

4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.

Kupując jednocześnie oświadczasz, iż spełniasz powyższe kryteria.

Zapraszamy do zakupów!

Informacje dodatkowe

Waga 1 kg
EAN

5907102004293

Stan

Nowy

Forma

płyn

Zastosowanie

owadobójcze, przeciwko insektom

Pojemność [l]

0.1

Waga [kg]

0.1

Rodzaj środka

wieloskładnikowy

Waga (z opakowaniem) [kg]

0.3

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Ortus 05 SC 100 ml. na przędziorki”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *