Ortus 05 SC 5ml. na przędziorki

9,50 

1 w magazynie

SKU: 9288864500 Kategoria:

Opis

Ortus 05 SC 5 ml.

ORTUS 05 SC jest środkiem przędziorkobójczym w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania przędziorków i szpecieli w uprawach jabłoni, gruszy, śliwy, agrestu, maliny, porzeczki białej, porzeczki czerwonej, porzeczki czarnej, truskawki, winorośli, uprawianych pod osłonami: cukinii, oberżyny, papryki, pomidora, ogórka, uprawianych w gruncie i pod osłonami roślin ozdobnych oraz w szkółkach leśnych drzew liściastych i iglastych.

Zwalcza wszystkie ruchome stadia rozwojowe przędziorków.

Na roślinie działa powierzchniowo.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy ręcznych.

Agrest

przędziorek chmielowiec

Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 15 ml/100 m2

Termin stosowania:

Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika niezależnie od fazy rozwojowej rośliny uprawnej

z zachowaniem okresu karencji.

Zalecana ilość wody: 5 -10L /100 m2

Opryskiwanie: ultra drobnokropliste

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Malina

przędziorek chmielowiec

Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 15ml/100m2

Termin stosowania:

Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika niezależnie od fazy rozwojowej rośliny uprawnej

z zachowaniem okresu karencji.

Zalecana ilość wody: 5-10 L/100 m2

Opryskiwanie: ultra drobnokropliste

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Porzeczka biała

wielkopąkowiec porzeczkowy

Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 15ml/100m2

lub łącznie z adiuwantem w dawkach:

Ortus 05 SC 15 ml/100 m2 + adiuwant 1 ml/100 m2

Termin stosowania:

Środek stosować od początku do pełni kwitnienia.

Liczba zabiegów: 2

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7-10 dni

Zalecana ilość wody: 5-10 L/100 m2

Opryskiwanie: ultra drobnokropliste

przędziorek chmielowiec

Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 15ml/100m2

Termin stosowania:

Środek stosować od pierwszego liścia w pełni rozwiniętego do dojrzewania pierwszych owoców z zachowaniem okresu karencji.

Liczba zabiegów: 2

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7-10 dni

Zalecana ilość wody: 5-10 L/100 m2

Opryskiwanie: ultra drobnokropliste

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym w uprawie porzeczki białej: 2

Porzeczka czarna

przędziorek chmielowiec

Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 15 ml/1 00 m2

Termin stosowania:

Środek stosować od pierwszego liścia w pełni rozwiniętego do dojrzewania pierwszych owoców z zachowaniem okresu karencji.

Zalecana ilość wody: 5 -10 L/100 m2

Opryskiwanie: ultra drobnokropliste

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7-10 dni

Porzeczka czerwona

wielkopąkowiec porzeczkowy

Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 15ml/100m2

lub łącznie z adiuwantem w dawkach:

Ortus 05 SC 15 ml/100 m2 + adiuwant 1 ml/100 m2

Termin stosowania:

Środek stosować od początku do pełni kwitnienia.

Liczba zabiegów: 2

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7-10 dni

Zalecana ilość wody: 5-10 L/100 m2

Opryskiwanie: ultra drobnokropliste

przędziorek chmielowiec

Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 15 ml/100 m2

Termin stosowania:

Środek stosować od pierwszego liścia w pełni rozwiniętego do dojrzewania pierwszych owoców z zachowaniem okresu karencji.

Liczba zabiegów: 2

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7-10 dni

Zalecana ilość wody: 5 -10 L/100 m2

Opryskiwanie: ultra drobnokropliste

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym w uprawie porzeczki czerwonej: 2

Truskawka

przędziorek chmielowiec

Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 20ml/100m2

Termin stosowania:

Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika niezależnie od fazy rozwojowej rośliny uprawnej z zachowaniem okresu karencji.

Zalecana ilość wody: 5 -10 L/100 m2

Opryskiwanie: ultra drobnokropliste

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Winorośl

przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 18ml/100m2

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 10-18 ml/100 m2

Termin stosowania:

Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika.

Środek można stosować od pojawienia się pierwszych liści do fazy dojrzewania owoców z zachowaniem okresu karencji.

Zalecana ilość wody: 5 -10 L/100 m2

Opryskiwanie: ultra drobnokropliste

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Pomidor uprawiany pod osłonami

przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 % tj. 10 ml środka w 10 litrach wody lub 1 ml środka 1 litrze wody

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 %tj. 10 ml środka w 10 litrach

wody lub 1 mi środka 1 litrze wody

Termin stosowania:

Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika niezależnie od fazy rozwojowej rośliny uprawnej z zachowaniem okresu karencji.

Zalecana ilość wody: 10-20 L/100 m2

Opryskiwanie: ultra drobnokropliste

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Papryka uprawiana pod osłonami

przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 % tj. 10 ml środka w 10 litrach wody

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 %tj. 10 ml środka w 10 litrach wody

Termin stosowania:

Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika niezależnie od fazy rozwojowej rośliny uprawnej z zachowaniem okresu karencji.

Zalecana ilość wody: 10-20 L/100 m2

Opryskiwanie: ultra drobnokropliste

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Oberżyna uprawiana pod osłonami

przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 % tj. 10 ml środka w 10 litrach wody

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 % tj. 10 ml środka w 10 litrach wody

Termin stosowania:

Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika niezależnie od fazy rozwojowej rośliny uprawnej z zachowaniem okresu karencji.

Zalecana ilość wody: 10-20 L/100 m2

Opryskiwanie: ultra drobnokropliste

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Ogórek uprawiany pod osłonami

przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec

Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 % tj. 10 ml środka

w 10 litrach wody

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 %tj. 10 ml środka w 10 litrach wody

Termin stosowania:

Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika niezależnie od fazy rozwojowej rośliny uprawnej z zchowaniem okresu karencji.

Zalecana ilość wody: 10-20 L/100 m2

Opryskiwanie: ultra drobnokropliste

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Cukinia uprawiana pod osłonami

przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec

Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 % tj. 10 ml środka w 10 litrach wody

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 %tj. 10 ml środka w 10 litrach wody

Termin stosowania:

Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika niezależnie od fazy rozwojowej rośliny uprawnej z zachowaniem okresu karencji.

Zalecana ilość wody: 10-20 L/100 m2

Opryskiwanie: ultra drobnokropliste

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Rośliny ozdobne (w gruncie i pod osłonami)

przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec, przedziarek szklarniowiec

Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 %tj. 10 ml środka w 10 litrach wody

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 %tj. 10 ml środka w 10 litrach wody

Termin stosowania:

Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika niezależnie od fazy rozwojowej rośliny uprawnej.

Zalecana ilość wody: 10-20 L/100 m2

Opryskiwanie: ultra drobnokropliste

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Szczegółowe informacje o produkcie znajdziecie państwo na stronie Ministerstwa Rolnictwa w wyszukiwarce ś.o.r. wpisując nazwę preparatu.

http://www.minrol.gov.pl/Informacje-branzowe/Wyszukiwarka-srodkow-ochrony-roslin

Zadbaj o właściwą twardość wody.

Woda twarda utrudnia, a czasem wręcz uniemożliwia prawidłowe działanie niektórych substancji aktywnych np. wapń dezaktywuje glifosat, MCPA, dikamba, 2,4-D.

Zgodnie z Art. 28 ustawy o ś.o.r. z dnia 8.03.2013 środki ochrony roślin mogą być zbywane tylko osobom pełnoletnim, które:

1) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub

2) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub

3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub,

4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.

Kupując jednocześnie oświadczasz, iż spełniasz powyższe kryteria.

Zapraszamy do zakupów!

Informacje dodatkowe

Waga 0,1 kg
EAN

5907102009229

Stan

Nowy

Forma

płyn

Zastosowanie

owadobójcze, przeciwko insektom,inne zastosowanie

Pojemność [l]

0.005

Waga (z opakowaniem) [kg]

0.1

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Ortus 05 SC 5ml. na przędziorki”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *